Auteursrecht / Copyright

Helaas is er over het begrip auteursrecht of copyright veel verwarring. Om het voor iedereen duidelijk te maken, geef ik hier uitleg over hoe ik met het auteursrecht omga.

Veel mensen denken dat, doordat een foto openbaar op internet staat, dat zij deze foto vrij (lees: gratis) mogen gebruiken. Dit is echter onjuist. Ook foto’s vallen onder het auteursrecht. Deze rechten zijn bij wet geregeld. Alleen de maker mag de foto vrij gebruiken. Een eventuele opdrachtgever krijgt een gebruiksrecht over de foto.

Auteursrecht ontstaat overigens automatisch en hoeft nergens geregistreerd te worden.

Kijk voor meer informatie over het auteursrecht op www.auteursrecht.nl

Wat betekent dit concreet voor foto’s gemaakt door Marc Lammerts Fotografie:

Op alle door Marc Lammerts Fotografie gemaakt foto’s berust, vanzelfsprekend, auteursrecht. Voor het gebruik van de foto wordt, afhankelijk van het beoogde doel, een gebruikslicentie verstrekt.

Losse foto’s

Koop je een losse foto, dan kan je kiezen uit 2 type licenties:

Persoonlijk, non-commercieel gebruik

Hiermee mag je de plaatsen op bijvoorbeeld social media en afdrukken op items voor persoonlijk gebruik. Denk hierbij aan canvas of mokken. De foto mag niet op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

 Zakelijk, commercieel gebruik

De foto mag worden gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden, bijvoorbeeld op een website of in een brochure. Bij mediapublicatie is naamsvermelding verplicht. Tevens stel ik het op prijs als je mij vooraf inlicht over de publicatie.

 In beide gevallen geldt tevens dat het niet is toegestaan:

  • De foto of items waarop de foto is afgedrukt door te verkopen
  • De foto te bewerken

  

Opdracht

Fotografeer ik in opdracht, dan geldt het volgende:

  • Je ontvangt de door mij nabewerkte foto’s. De bronbestanden blijven altijd mijn eigendom
  • Je mag de foto’s alleen gebruiken voor het doel dat bij het aangaan van de opdracht is afgesproken
  • Je mag de foto’s niet bewerken
  • Je mag de foto’s niet doorverkopen
  • Bij een mediapublicatie is naamsvermelding verplicht. Tevens stel ik het op prijs als je mij vooraf inlicht over de publicatie.

 

Indien de opdrachtgever meer vrijheid wil over het gebruik van de door Marc Lammerts Fotografie gemaakte foto’s, dan kunnen per geval afspraken op maat gemaakt worden over het (deels) afkopen van de auteursrechten.

  

Gebruik zonder toestemming

Indien mijn foto’s zonder mijn nadrukkelijke toestemming worden gebruikt, is per direct een licentievergoeding verschuldigd. Dit is geen boete, maar een vergoeding van de daadwerkelijke geleden schade. Dit geldt zowel voor foto’s waarvoor geen gebruikslicentie is afgegeven, als voor het gebruik buiten de kaders van een hierboven vermelde licentie.

Richtlijn voor de vergoeding is de tarievenlijst van Stichting Beeldanoniem. De vergoeding wordt altijd verhoogd met €75,- exclusief BTW aan administratiekosten. Indien een foto zonder mijn toestemming is bewerkt, wordt het tarief verhoogd met € 250,- exclusief BTW.

error: © Marc Lammerts Fotografie